COPYRIGHT

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Dollie Foods.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dollie Foods, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het copyright voor deze website ligt bij Dollie Foods. Foto’s en illustraties van deze website mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Dollie Foods. Als u beelden of teksten van deze website wenst te gebruiken kunt u (schriftelijk) contact opnemen met Dollie Foods.